Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

08:50
8180 355a 500
Reposted fromexistential existential viaOnly2you Only2you
08:48
Sponsored post
12:34
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
08:43
4576 c3d0 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialiona liona

April 24 2018

12:03
7022 2f1e 500
"I miss you in a way that is changing me." //The Artidote;  AnnaXiin
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid

March 29 2018

16:45
4735 5795
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapsychojunkie psychojunkie
16:44
16:43
1317 78c9
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15 viaOnly2you Only2you
16:41
6075 d319 500

annaxmalina:

another wip bit from the film im working on currently
(found footage (niklaus schilling, {1972} nachtschatten), laser prints, pastels; 2017)

16:08
7989 3b61
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaOnly2you Only2you

March 28 2018

21:48
21:48
21:47
5332 3366 500

When you realize she’s not the one.

Reposted fromLittleJack LittleJack viahipsters hipsters

May 20 2015

22:58
3056 43cb 500

nihilipstic:

Met a guy with the most amazing tattoo

Reposted frombaboooshka baboooshka viaxannabelle xannabelle

May 18 2015

21:05
  Nic dwa razy się nie zdarza 
  i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
  zrodziliśmy się bez wprawy 
  i pomrzemy bez rutyny.
   Choćbyśmy uczniami byli 
   najtępszymi w szkole świata, 
   nie będziemy repetować 
   żadnej zimy ani lata.

  Żaden dzień się nie powtórzy, 
  nie ma dwóch podobnych nocy, 
  dwóch tych samych pocałunków, 
  dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

   Wczoraj, kiedy twoje imię 
   ktoś wymówił przy mnie głośno, 
   tak mi było jakby róża 
   przez otwarte wpadła okno.

  Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
  odwróciłam twarz ku ścianie. 
  Róża? Jak wygląda róża? 
  Czy to kwiat? A może kamień?

   Czemu ty się, zła godzino, 
   z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
   Jesteś - a więc musisz minąć. 
   Miniesz - a więc to jest piękne.

  Uśmiechnięci, współobjęci 
  spróbujemy szukać zgody, 
  choć różnimy się od siebie 
  jak dwie krople czystej wody.

— Wisława Szymborska
Reposted byxannabelleacrylicmalinysieskonczylywiecejniezobaczyszbe-yourselfnecropixiesweetnothinggredshadowBorderlineGirlumie-rankomissmayaAyuminiskowoladydarknessX88B88ksyksykajakkowalikomg-archymonamelive-to-ridemissmiserablesentymentalnabeciaszqkaskowatabegformoresierraleoneballantinesbangarangmalajnaina

April 23 2015

22:04
8539 c615 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianihilism nihilism

April 19 2015

22:08
Często najlepsze chwile w życiu to te kiedy nic nie robisz, tylko zastanawiasz się nad swoim istnieniem,
kontemplujesz różne sprawy. I tak kiedy na przykład mówisz, że wszystko nie ma sensu, to nie może do końca nie mieć sensu, bo przecież jesteś świadom, że nie ma sensu, 
a Twoja świadomość braku sensu nadaje temu jakiś sens. 
Rozumiecie o co mi chodzi? Optymistyczny pesymizm.
— Charles Bukowski – Szmira

April 18 2015

12:17
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
10:42
8452 2bf0
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelics psychedelics

April 14 2015

14:51
8080 d116 500
Reposted fromhalucine halucine viaveronica-o veronica-o

April 13 2015

22:06
0489 4e25 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...