Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2015

23:19
7202 5a5d 500

paperimages:

Malcolm Liepke

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapapieroski papieroski

March 15 2015

16:37
7507 66f6 500
Eros and Thanatos
//Wendy Bevan
Reposted byIhezaloskus
01:10
3914 4304 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianihilism nihilism

March 02 2015

23:43
tpl
Reposted fromKACHA KACHA viawitchbitch witchbitch
23:39
Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość.
— Arthur Schopenhauer
23:36
5033 8773 500
Reposted fromwitchbitch witchbitch
23:31
3861 346f 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagoaskalice goaskalice

February 25 2015

16:22
9001 f60d 500
Reposted fromYuei Yuei viaemsik emsik

February 23 2015

21:58
9253 5263 500
Photographer: Sabrina Nielsen Photography
Stylist/Assistant: Tenna Vinther Olesen
Model: Stine Holm Jesen

February 22 2015

23:59
7665 051a 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

February 20 2015

00:15
Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszys­tko.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viapapieroski papieroski

February 19 2015

23:55
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
23:27

February 13 2015

23:28
2633 b42e
Reposted fromtwice twice viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
00:21
"Człowiek potrzebuje uczucia, życie bez tkliwości i bez miłości jest tylko bezdusznym, skrzypiącym i smutnym mechanizmem.”
— Victor Hugo
Reposted fromambivalent ambivalent viatrumienka trumienka
00:18

Jan Twardowski - Przyszła (2000)

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem że przycichła w niebie
Mówię do niej:
- Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
- Kocham ciebie

February 11 2015

22:28
0280 3b19 500
Reposted fromfelicka felicka viafajnychnielubie fajnychnielubie
22:20
4467 f7fc 500

February 09 2015

08:20

February 06 2015

19:40
3853 3521 500
Reposted byrobxcoxchceszvongoogenatrantafotofobtruskawkowamyszkaszyyGirlFromTheBoxelskedeviszysniebieskapietaarrependimentosusanokinkaaaloca-blueberrykrimsonwujcioBatJaanis93metylwiologenpickfordasylopathUbikdzwiedzmihoshisophHypothermiasuczniksatisfactorysmoke11viceerzachlannycompletelydifferentmarvellousmesputniksweetheartyurassaddamricejugglertomorrownevercomeskfiatikret-nozownikTycjarobintsmachiavelistszszsznikarakonstantynopolitanczykowianeczkazlobezgranicznezlobezgraniczne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl